POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH W P.U.H. ECO-THERM

Dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) dalej jako Rozporządzenie, informujemy że Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ECO-THERM jest PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe, tj. Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, przetwarzane są przez P.U.H. ECO-THERM tylko i wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy z Administratorem Państwa danych osobowych.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ECO-THERM zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych jedynie w niezbędnym zakresie i na podstawie umowy o powierzanie przetwarzania danych osobowych z Administratorem Państwa danych osobowych, odpowiednie zabezpieczenie danych i niekorzystanie z nich do własnych celów.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, i zostaną niezwłocznie usunięte po zakończeniu obowiązywania umowy o powierzanie przetwarzania danych osobowych z Administratorem Państwa danych.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ECO-THERM wyznacza osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail:IODOKONTAKT:

  • ul. Podklasztorna 103A/1
  • 25-714 Kielce
  • NIP: 657-069-56-40

  • Tel:          41 362 20 20
  • Fax:         41 362 20 22
  • E-mail:   wyślij
strzałka do góry